Video tutorial 101

Các bước bán hàng đơn giản trên iZiSell

Administrator
Odoo CMS - a big picture

 Video 101: Các bước bán hàng đơn giản trên iZiSell

iZiSell hướng dẫn các bạn đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các bước bán hàng đơn giản trên iZiSell với giao diện trực quan.

Chi tiết mời bạn xem bên dưới: